↑ Torna a L’escola

PEC

Aquí podeu consultar el Projecte educatiu del centre (PEC) aprovat pel Consell Escolar el 25 de febrer de 1.999. On trobareu els trets d’identitat, els objectius i la estructura organitzativa.

També el document Dossier Informatiu famílies amb informació general de l’Escola,  l’organització i el funcionament.