Objectius

OBJECTIUS:

  • Millorar el nivell de competència en llengua anglesa del nostre alumnat.
  • Fer l’anglès més present a l’escola. Normalitzar l’ús de l’anglès en el dia a dia de l’alumne.
  • Donar més oportunitats als alumnes per a què facin ús d’aquest idioma fora de la classe d’anglès, com a eina per aprendre .
  • Motivar i preparar a l’alumne al llarg de tot un recorregut escolar (infantil i primària) per a què l’alumne pugui fer ús de l’anglès amb més confiança.
  • Desenvolupar i consolidar un projecte lingüístic
  • Fomentar la curiositat lingüística cap a les llengües , també les llengües d’origen del nostre alumnat.

 

ACTUACIONS:

  • Estem fent present l’anglès en el dia a dia de l’escola i de l’alumne.
  • Apliquem la Metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua) , metodologia extesa i consolidada a nivell europeu. Utilitzar l’anglès com a llengua per aprendre a través d’activitats que tracten continguts no lingüístics.
  • Col·laborem i participem de diferents maneres professorat especialista i no especialista en aquest projecte comú.