NOFC (Normes d’organització i funcionament del centre)

En aquest document recollim tot aquell conjunt de normes i actuacions consensuades que ens permet organitzar el dia a dia a la nostra escola.
Aquestes normes internes faciliten el bon funcionament del centre.
És un document viu, obert, que anem actualitzant quan convé.

NOFC (Normes d’organització i funcionament del centre)

Documents per a l’organització i la gestió dels centres.

Document organització Escola Joan Maragall per a famílies.