↑ Torna a AMPA

Consell Escolar

El Consell Escolar d’un centre educatiu és l’òrgan de participació de la comunitat educativa.

 

Actualmelnt els pares i mares membres del Consell Escolar són:

Gemma Martí ( en representació de l’AMPA)

Alfonso Bujan, Raül Rancé i David Fernández (baixa): elegits en les votacions del novembre del 2014

Ignasi Molin, Eva Fanco, elegits en les votacions del novembre del 2016.

 

Hi ha sis pares/mares que formen part del Consell Escolar.

Un representant  de les famílies el nomena l’AMPA en representació d’aquesta associació i els altres  cinc surten elegits de les votacions que es fan cada dos anys.   Unes eleccions s’elegeix el dos candidats més votats  i en les següents eleccions els  tres candidats més votats, i així successivament.

Es poden presentar com a  candidats tots els pares, mares i tutors o tutores legals dels alumnes actualment matriculats.

Poden votar el pare i la mare de cada alumne, o tutor o tutora legal, llevat que la pàtria potestat estigui conferida en exclusiva a un dels progenitors, cas en el qual només aquest té dret de vot.

L’escola i AMPA fan difusió de  les dates en què hi ha les eleccions i els pares i mares interessats  a presentar-se com a candidats per a ser elegits han de presentar la sol.licitud pertinent  a la direcció  de l’escola.

 

Les properes eleccions seran a la tardor del 2018 .

Els interessats a presentar-vos com a candidats per ser elegits estigueu atents a la informació que farem arribar.